X
2015-06-24

Ustronie Morskie Gminą Przyjazną Bałtykowi?

Czy Gmina, w której mieszkacie lub wypoczywacie dba o środowisko naturalne, a w szczególności o Bałtyk? Swoją opinię możecie wyrazić oddając swój głos w internetowej ankiecie Fundacji Nasza Ziemia.

 Do 31 lipca mieszkańcy oraz turyści mogą głosować na Gminę Przyjazną Bałtykowi. Każdy głos się liczy, zapraszamy do głosowania na Gminę Ustronie Morskie.

 Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań:

  • na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach miejskich i  terenach przyległych
  • z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

W tym roku do plebiscytu zgłosiły się następujące gminy:

 Ocenie podlegają działania zgłoszonych gmin w poniższych kategoriach:

  • zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o  właściwy standard ich utrzymania,
  • zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających  w rejonie plaż,
  • prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i poszanowania wydm.

 

Czytaj także: