Aktualności

 

Drodzy mieszkańcy!

 

                  Każdego dnia urzędnicy i służby porządkowe zmagają się z problemem niezorganizowanych i nielegalnych wysypisk, które mają szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze 

 

          1.jpg   2.jpg  3.jpg  

Przypomnijmy, że odpady komunalne możemy bezpłatnie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Ustroniu Morskim przy ulicy Kołobrzeskiej  (przy stacji paliw). Przyjmuje się tam nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych  objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych .

Do walki  z nielegalnymi  odpadami na terenie gminy Ustronie Morskie zostały zainstalowane fotopułapki  do ujawniania osób tworzących nielegalne wysypiska .

Za „wyrzucanie” w niedozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny, a obowiązek usunięcia śmieci spoczywa na właścicielu nieruchomości na której takie wysypisko powstało. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia (art. 7, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ).

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy i nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren naszej małej Ojczyzny, której jesteśmy gospodarzami.

 

 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Bernadeta Borkowska