Dla rolnika

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu zaprasza rolników na dyżury doradcy rolnego w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim. Spotkania odbywają się w każdą środę od godziny 08:00 do 15:00.

Wojciech Iwanicki
Telefon kontaktowy:
94 35-15-597

Na miejscu można uzyskać pomoc między innymi: w pisaniu wniosków o dofinansowania, poznać informację o aktualnych premiach i obowiązkach.

W pozostałe dni doradca dostępny jest w siedzibie PZDR w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. 94 35 240 30 w godzinach od 07:30 do 15:30.

e-mail: kolobrzeg.pzdr@zodr.pl

www: https://zodr.pl/pzdr-kolobrzeg

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Więcej szczegółów: https://bit.ly/3tGo94k

REGULAMIN