X

Obwody łowieckie

Dodatkowe terminy polowań

pdfdodatkowe_terminy_polowan_zbiorowych.pdf

Rozporządzenie wojewody zachodniopomorskiego

pdfRozporzadzenie_nr_28.2021.pdf

Zmiana adresu siedziby

Załącznik

Kalendarz polowań zbiorowych

Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego (odstrzał sanitarny dzików).

Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego (odstrzał sanitarny dzików).