Menu
X

Ostrzeżenia

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 121

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia

Sztorm/2

Obszar

Strefa brzegowa - część zachodnia

Ważność (cz. urz.)

od godz. 17:00 dnia 10.10.2019 do godz. 17:00 dnia 11.10.2019

Przebieg

Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach do 8 w skali B.

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Grzegorz Pietrucha

Godzina i data wydania

godz. 16:24 dnia 10.10.2019

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, zachodnia strefa brzegowa, od 10.10 do 11.10 sztorm do 8 B.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42

tel: 058-6288151, fax: 058-6288155

email: meteo.gdynia@imgw.pl

www: www.imgw.pl

 

 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Morski w Gdyni

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE    nr   I:24        

 opracowane 17.09.2019 o godzinie 10:32            

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:24

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 11:00 dnia 17.09.2019 do godz. 08:00 dnia 19.09.2019

Obszar: Wybrzeże i morskie wody wewnętrzne RP (Bałtyk Południowy, Południowo-

             Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie)

 

Przebieg: W związku z prognozowanym silnym wiatrem z kierunku północno-zachodniego i wysokim napełnieniem Bałtyku (17.09.2019 -538 cm) na całym Wybrzeżu spodziewane są wzrosty poziomów wody: na Wybrzeżu Zachodnim do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej; na Wybrzeżu Wschodnim powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Katarzyna Krzysztofik

 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 51

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar

województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski

Ważność

od godz. 08:00 dnia 17.09.2019 do godz. 24:00 dnia 17.09.2019

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h,w porywach do 95 km/h z zachodu i północnego-zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Małgorzata Bachmatiuk

Godzina i data wydania

o godz. 05:30 dnia 17.09.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie

70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 10

tel: 91-4342012, fax: 91-4691785

email: meteo.szczecin@imgw.pl

 

 

 

 


 

RSO - Regionalny System Ostrzegania

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Szanowni Państwo

1 stycznia 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską uruchomiło udoskonaloną wersję projektu pn. Regionalny System Ostrzegania (RSO). Każdy mieszkaniec naszego województwa mający dostęp do telewizji publicznej i/lub posiadający telefon komórkowy /smartfon/, może być powiadamiany o potencjalnych zagrożeniach, czy klęskach żywiołowych. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach działa obecnie:

w naziemnej telewizji cyfrowej na kanale TVP/Regionalnej

komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB /telewizja hybrydowa/. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, umieszczonych na konkretnej stronie telegazety (strony 430-439);

w telefonii komórkowej

bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Aplikacja posiada opcję „push”, dzięki której otrzymujemy powiadomienie o nowych ostrzeżeniach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. Od 1 lipca br. wprowadzona zostanie również opcja informowania obywateli o zagrożeniach poprzez sms-y.

na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.szczecin.uw.gov.pl

zakładka: Dla mieszkańców/Bezpieczeństwo/Regionalny System Ostrzegania.

Komunikaty/ostrzeżenia wprowadzane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
w Szczecinie, w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

Aplikacja telefoniczna oraz wiadomości telegazety zaopatrzone zostały w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie:

•           Poradnik obywatela;

•           Alarmowanie i ostrzeganie;

•           Ewakuacja;

•           Pożary;

•           Powodzie i podtopienia;

•           Skażenia, epidemie, zatrucia;

•           Pogodowe zjawiska ekstremalne;

•           Terror;

•           Bezpieczny wypoczynek;

•           Zagrożenia naturalne i techniczne