Menu
X

Ostrzeżenia

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 141

 

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia

Sztorm/2

Obszar

Strefa brzegowa - część zachodnia

Ważność (cz. urz.)

od godz. 21:00 dnia 05.12.2019 do godz. 18:00 dnia 06.12.2019

Przebieg

Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7, nad ranem wzrastający na 6 do 7,w porywach 8 do 9 w skali B.

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Maria Poświata

Godzina i data wydania

godz. 11:56 dnia 05.12.2019

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, zachodnia strefa brzegowa, od 05.12 do 06.12 sztorm do 9 B.

Polska strefa brzegowa: pas rozciągający się 10 NM od linii brzegowej w głąb morza.
Część zachodnia S1: od zachodniej granicy Państwa do południka 15°52’E (Latarnia Gąski).
Część środkowa S2: od południka 15°52’E (Latarnia Gąski) do południa 18°20’E (Latarnia Rozewie).
Część wschodnia S3: od południa 18°20’E (Latarnia Rozewie) do wschodniej granicy Państwa.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
81-342 Gdynia ul. Waszynktona 42
tel: 58 62 88 150, fax: 58 62 03 422
email: meteo gdynia@imgw.pl
www: www.imgw.pl

 

 

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Gdyni

Obszar

Województwo zachodniopomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 05.12.2019    do godz. 07:30 dnia 06.12.2019

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr /1

Przebieg

W nocy z czwartku na piątek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie nadmorskiej.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 06.12.2019 do godz. 07:30 dnia 07.12.2019

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie

nadmorskiej.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 07.12.2019 do godz. 07:30 dnia 08.12.2019

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Przebieg

 

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie

nadmorskiej.

Uwagi

 

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Agnieszka Drwal-Tylmann

Godzina i data wydania

godz. 13:42 dnia 04.12.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni

81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42

tel: 058-6288150, fax: 058-6203422

email: meteo.gdynia@imgw.pl

 

 

OSTRZEŻENIE NUMER 244/I/2019
SILNY WIATR

 

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 29-11-2019 do godz. 23:00 dnia 29-11-2019

Obszar: Obszary nadmorskie województwa zachodniopomorskiego.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie zachodniego i północno zachodniego wiatru o prędkości 50-60 km/h, w porywach do 80-90 km/h, na wysokości Darłowo - Jarosławiec do 100-110 km/h.

Skutki: łamanie gałęzi; uszkodzenia dachów i budynków o słabej konstrukcji; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Tomasz Rutkowski (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 29-11-2019 godz. 04:27
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 


 

RSO - Regionalny System Ostrzegania

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Szanowni Państwo

1 stycznia 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską uruchomiło udoskonaloną wersję projektu pn. Regionalny System Ostrzegania (RSO). Każdy mieszkaniec naszego województwa mający dostęp do telewizji publicznej i/lub posiadający telefon komórkowy /smartfon/, może być powiadamiany o potencjalnych zagrożeniach, czy klęskach żywiołowych. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach działa obecnie:

w naziemnej telewizji cyfrowej na kanale TVP/Regionalnej

komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB /telewizja hybrydowa/. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, umieszczonych na konkretnej stronie telegazety (strony 430-439);

w telefonii komórkowej

bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Aplikacja posiada opcję „push”, dzięki której otrzymujemy powiadomienie o nowych ostrzeżeniach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. Od 1 lipca br. wprowadzona zostanie również opcja informowania obywateli o zagrożeniach poprzez sms-y.

na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.szczecin.uw.gov.pl

zakładka: Dla mieszkańców/Bezpieczeństwo/Regionalny System Ostrzegania.

Komunikaty/ostrzeżenia wprowadzane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
w Szczecinie, w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

Aplikacja telefoniczna oraz wiadomości telegazety zaopatrzone zostały w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie:

•           Poradnik obywatela;

•           Alarmowanie i ostrzeganie;

•           Ewakuacja;

•           Pożary;

•           Powodzie i podtopienia;

•           Skażenia, epidemie, zatrucia;

•           Pogodowe zjawiska ekstremalne;

•           Terror;

•           Bezpieczny wypoczynek;

•           Zagrożenia naturalne i techniczne