X
2016-08-12

Ustronie – Stronie. Ustronie Morskie – Stronie Śląskie.

Dziś, w sali narad urzędu gminy, wójt Jerzy Kołakowski oraz burmistrz Stronia Ślaskiego – Zbigniew Łopusiewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. Jak czytamy w liście: „Ustronie Morskie i Stronie Śląskie deklarują wolę podjęcia działań na płaszczyźnie wzajemnej promocji, oraz w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Zakres współpracy będzie obejmował m.in.:

- promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,
- organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego,
- wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi,
- współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostakimi oświatowymi,
- tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych.

Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom". Szczegóły partnerstwa omówione zostaną podczas rewizyty w Stroniu Śląskim w dniach 15 – 18 września br.
 

Czytaj także: