X
2012-05-14

Rewitalizacja cmentarza poewangelickiego w Bagiczu

Podczas pobytu delegacji z partnerskich miast i gmin z Niemiec w trakcie Dni Ustronia Morskiego, Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski spotkał się w Bagiczu z Burmistrzem Miasta Werneuchen – Burkhardem Hornem oraz Przewodniczącym Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark“ – Torstenem Jeranem w sprawie opracowania wspólnego projektu rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Bagiczu. Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji będzie opracowanie dokumentacji technicznej projektu oraz uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Przed aplikacją wniosku gmina Ustronie Morskie zamierza skontaktować się z osobami, które na cmentarzu mają swoich bliskich i mogliby pomóc w identyfikacji osób tam pochowanych. Informacja w języku niemieckim zamieszczona zostanie na tablicy przy cmentarzu w Bagiczu oraz rozpowszechniona zostanie przez naszych partnerów na terenie Niemiec. Ponadto prośba o kontakt z osobami odwiedzającymi swoich bliskich na cmenatrzu w Bagiczu przesłana zostanie do ponad 350 najważniejszych organizacji i instytucji znajdujących się na terenie Polski i Niemiec, mających charakter polsko-niemiecki i międzynarodowy w oparciu o interaktywną mapę współpracy http://www.mapy-polsko-niemieckie.info/

Poniżej treść informacji:
Ehemaliger deutscher Friedhof in Bagicz soll zu einem Denkmal gestaltet werden.

Sehr geehrte Besucher dieses ehemaligen deutschen Friedhofs in Bagicz!
Die Gemeinde Ustronie Morskie möchte diesen Friedhof oder Teile davon zu einem Denkmal gestalten, mit dem an die deutschen Menschen erinnert werden soll, die ehemals hier lebten.
Wie Sie sehen können wurden die Grabstellen zum großen Teil zerstört und die Friedhofskapelle ist nicht mehr vorhanden.
Mit Vertretern aus den deutschen Partnergemeinden erfolgte ein Gedankenaustausch zur Absicht der Gemeinde Ustronie Morskie, hier ein Denkmal zu errichten.
Die Vertreter aus Deutschland sagten ihre Unterstützung zu, damit auch mit Mitteln der Europäischen Union die Realisierung ermöglicht wird.
Bisher gibt es wenig Informationen zu diesem Friedhof, der fast in Vergessenheit geraten ist.
Die Gemeinde Ustronie Morskie sucht deshalb in Polen und in Deutschland nach Menschen, die hierüber Informationen besitzen, die Erinnerungen haben an die Menschen, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben und zu deren Schicksalen.
Vielleicht haben Sie Kenntnisse oder Erinnerungen, auch aus Überlieferungen inzwischen verstorbener Verwandte oder Freunde. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen könnten und uns informieren.
In der Gemeindeverwaltung Ustronie Morskie (Ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie) steht Frau Urszula Czachorowska (Tel. +4894-3514189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl ) als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Vielleicht erreichen uns viele Informationen, die wir gern bei der Gestaltung des Denkmals berücksichtigen möchten.
Gemeinde Ustronie Morskie, Ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

 

Czytaj także: