X
2012-11-21

Porozumienie w sprawie wiatraków

Z inicjatywy Wójta Gminy – Jerzego Kołakowskiego zorganizowano spotkanie rolników z terenu gminy Ustronie Morskie z Firmą RP GLOBAL – Wykonawcą Farmy Wiatrowej w Kukinii.
Spotkanie odbyło się w dniu 16 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Głównym tematem rozmów było uregulowanie procedur dotyczących sposobu przebiegu linii energetycznych pod inwestycję i zabezpieczenie prywatnych gruntów przed dewastacją. Prezes Zarządu Firmy zadeklarował współpracę z rolnikami oraz konieczność podpisania porozumienia z gminą Ustronie Morskie w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych drogami gminnymi ( w celu ochrony i zabezpieczenia dróg).  Zapisy porozumienia zobowiązują inwestora do niezwłocznych napraw dróg , na których będzie występował intensywny ruch samochodów ciężarowych, w obrębie sołectw: Kukinka, Kukinia i Rusowo. Bieżące naprawy i konserwacje zniszczonych odcinków dróg dotyczyć będą również poboczy i ciągów pieszych.

 

Czytaj także: