X
2018-12-19

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 r.

Treść  Zarządzenia nr 114/2018 tutaj

Wzór oferty 
Wzór umowy 
Wzór sprawozdania

 

Czytaj także: