X
2017-10-26

Nagroda Rady Gminy 2017

W związku z Uchwałą NR XLVI/317/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej Przewodnicząca Rady Gminy Ustronie Morskie informuje, iż do dnia 30 października 2017 roku można składać wnioski o przyznanie w/w nagrody. Nagrodę stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

a) instytucje działające w sferze kultury,

b) stowarzyszenia,

c) organizacje pozarządowe,

d) pełnoletni mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie w liczbie, co najmniej 10 osób,

e) Wójt Gminy Ustronie Morskie,

f) Radni Gminy w liczbie, co najmniej 3 osób.

Formularze wniosków dostępne są w biurze Rady Gminy Ustronie Morskie oraz na stronie internetowej gminy.

UCHWAŁA XLVI/317/2013

WNIOSEK

Czytaj także: