X
2017-06-16

Konsultacje społeczne - ogłoszenie

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Gminy Ustronie Morskie. 

Zarządzenie

Projekt statutu Gminy Ustronie Morskie

Formularz uwag

BIP tutaj

Czytaj także: