X

System powiadamiania SMS

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim uruchomił system powiadamiania SMS. To nowoczesny, szybki sposób gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych, rzetelnych i zawsze aktualnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych, wcześniej zarejestrowanych osób.

Jak działa system?

System powiadamiania SMS został wdrożony, przede wszystkim, po to aby informować mieszkańców o konsultacjach społecznych, wydarzeniach kulturalnych czy ewentualnych zagrożeniach, które mogą wystąpić na terenie Gminy.


Bez reklam.

Zapisani do systemu użytkownicy nie muszą się martwić, że zostaną zasypani ogromną ilością spamu i bezużytecznych reklam. – Wiadomości będą dotyczyły wyłącznie określonych tematów, ich częstotliwość nie będzie uciążliwa dla odbiorcy, skupimy się na najważniejszych komunikatach.

Jak się zapisać?

Aby korzystać z serwisu, trzeba zarejestrować swój numer telefonu. Wystarczy uzupełnić formularz zamieszczony poniżej. Rejestracja jest bezpłatna.

Rejestracja numeru telefonu.


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@ustronie-morskie.pl .

Dane przetwarzane są dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub skontaktowanie się z osobą pytającą, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.ustronie-morskie.pl w zakładce „RODO Ochrona danych osobowych”.