Zadaj pytanie wójtowi


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@ustronie-morskie.pl .

Dane przetwarzane są dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub skontaktowanie się z osobą pytającą, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.ustronie-morskie.pl w zakładce „RODO Ochrona danych osobowych”.