Menu
X

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 35 15 535, fax 94 35 15 940
e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl

www.ustronie-morskie.pl

Urząd Gminy pracuje w następujących dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników Urzędu Gminy:

  1.     poniedziałek, środa, piątek - od godz. 8 00 do godz. 14 00,
  2.     wtorek, czwartek - od godz. 9 00 do godz. 15 30.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie 94 35 15 597

Wykaz numerów telefonów
 
Wyszczególnienie stanowisk
Nr telefonu
 
WÓJT GMINY
Bernadeta Borkowska
 
94/ 35 15 597
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kruszyńska
 
94/ 35 14 185
SEKRETARZ GMINY
Tomasz Grobla
 
94/ 35 15 597
 
Referat Organizacyjno - Administracyjny
 
Kierownik Referatu
Tomasz Grobla
 
94/ 35 15 535
Sekretariat
tel.: 94/ 35 15 597
 
fax: 94/ 35 15 940
Biuro podawcze
Sandra Małyszewicz

biuro.podawcze@ustronie-morskie.pl

94/ 35 15 535
Inspektor ds. kadrowych i oświaty
Karolina Małkowska
 
94/ 3514 179
Pracownik ds. kancelaryjno - administracyjnych
Dagmara Czerwińska
 
94/ 35 14 038
Informatyk
Robert Madejsza
 
94/ 35 14 191
Podinspektor - pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i dowodów osobistych
Ewa Oksenfeld
 
94/ 35 14 038
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy
Joanna Korczyk
 
94/ 35 14 192
 
Referat Budżetu i Finansów
 
Skarbnik Gminy
Katarzyna Kruszyńska
 
94/ 35 14 185
Główny Księgowy Urzędu
Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Marzena Prorok
 
94/ 35 14 196
Inspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych
Dorota Szymczak
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. płac i ZUS
Anna Kowalska
 
94/ 35 14 179
Inspektor ds. księgowości dochodów
Anna Małkowska
 
94/ 35 14 182
Podinspektor ds. rozliczeń bezgotówkowych i majątku gminy
Agata Jędrzejewska
 
94/ 35 14 182
94/ 35 15 940
Inspektor ds. windykacji należności
Anna Jakubowska
 
94/ 35 14 167
Inspektor ds. kontroli wew. i zarządczej oraz rozliczeń podatku VAT
Daniel Nowaczyk
 
94/ 35 14 181
Inspektor ds. gospodarki odpadami
 
 
94/ 35 14 181
Pracownik administracyjny
Monika Łada
94/ 35 14 181
 
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 
Kierownik Referatu
Magdalena Kołosowska
 
94/ 35 14 190
Zastępca kierownika
Inspektor ds. zamówień publicznych
Adam Kalociński
 
94/ 35 14 180
Inspektor ds. funduszy pomocowych
Piotr Byczkowiak
 
94/ 35 14 180
Inspektor ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej,
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Stefan Jagiełowicz
 
94/ 35 14 194
Podinspektor ds. komunalnych
Archiwum zakładowe
Katarzyna Czesmak
94/ 35 14 194
 
Referat Promocji i Rozwoju
 
Kierownik Referatu
Urszula Czachorowska
 
94/ 35 14 189
Podinspektor ds. promocji i organizacji imprez
 
94/ 35 14 189
GMINNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI
(funkcjonuje w okresie sezonu turystycznego)
 
94/ 35 14 175
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
 
Kierownik Referatu
Ewa Ostrowska
 
94/ 35 14 187
Inspektor ds. planowania przestrzennego
Monika Rozwód-Gontek
 
94/ 35 14 187
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
Wiesława Świecka  
94/ 35 14 188
Inspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami
Izabela Markwart
 
94/ 35 14 188
Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska
Kinga Kurkowska
 
94/ 35 14 188
 
Stanowiska Samodzielne
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ryszard Słomczewski
 

94/ 35 14 038
Radca Prawny
Agnieszka Jakierowicz / Marta Thiele-Staszewska
 
94/ 35 14 166
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności
Bolesław Graczyk
 
94/ 35 14 186
Inspektor ds. ewidencji. działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień,
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Jolanta Waligóra
 
94/ 35 14 178
KLUB „UśMIECH"
94/ 35 15 524