X

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 35 15 597, fax 94 35 15 940
e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl

www.ustronie-morskie.pl

Urząd Gminy pracuje w następujących dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach od 730 do 1530

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników Urzędu Gminy:

  1.     poniedziałek, środa, piątek - od godz. 800 do godz. 1400,
  2.     wtorek, czwartek - od godz. 900 do godz. 1530.

Wójt i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim umówieniu telefonicznym przez Sekretariat) i w czwartki w godzinach od 1530 do 1700

Wykaz numerów telefonów
 
Wyszczególnienie stanowisk
Nr telefonu
 
WÓJT GMINY
Bernadeta Borkowska
 
94/ 35 15 597
 
ZASTĘPCA WÓJTA / SEKRETARZ GMINY
Sylwia Halama
 
94/ 35 15 597
 
SKARBNIK GMINY
Elżbieta Macek
 
94/ 35 14 185
 
Referat Organizacyjno - Administracyjny
 
Kierownik Referatu
Sylwia Halama
 
94/ 35 15 597
Sekretariat
tel.: 94/ 35 15 597
 
fax: 94/ 35 15 940
Inspektor ds. kadrowych i oświaty
Karolina Małkowska / Anna Kowalska
 
94/ 3514 179
Informatyk
Robert Madejsza
 
94/ 35 14 191
Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy
 
 
Rada Gminy
94/ 35 14 192
 
Ewidencja ludności
94/ 35 14 038
Inspektor ds. komunikacji i informacji publicznej
Robert Lipiński
 
94/ 35 14 189
609 886 689
Podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych, archiwista zakładowy
Katarzyna Czesmak
94/ 35 14 179
Inspektor ds. kultury fizycznej, turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Anna Leśna
94/ 35 14 189
 
Referat Budżetu i Finansów
 
Skarbnik Gminy
Elżbieta Macek
 
94/ 35 14 185
Główny Księgowy Urzędu
Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Katarzyna Kontak
 
94/ 35 14 196
Inspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych, kontroli wew. i zarządczej oraz rozliczeń podatku VAT
Daniel Nowaczyk
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. płac i ZUS
Anna Kowalska
 
94/ 35 14 179
Inspektor ds. księgowości dochodów
Anna Małkowska
 
94/ 35 14 182
Podinspektor ds. rozliczeń bezgotówkowych i majątku gminy
Agata Jędrzejewska
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. windykacji należności
Anna Jakubowska
 
94/ 35 14 167
Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami
Dagmara Czerwińska
 
94/ 35 14 181
Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami
Katarzyna Niedźwiecka
 
94/ 35 14 181
 
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 
Kierownik Referatu
Anna Pietkowska
 
 
94/ 35 14 190
Inspektor ds. gospodarki lokalowej, drogownictwa i gospodarki komunalnej
Magdalena Karwas
 
94/ 35 14 194
Inspektor ds. funduszy pomocowych
Piotr Byczkowiak
 
94/ 35 14 180
Inspektor ds. zamówień publicznych
Urszula Bakalarz
 
94/ 35 14 180
 
Referat Promocji i Rozwoju
 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI
(funkcjonuje w okresie sezonu turystycznego)
 
94/ 35 14 175
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
 
Kierownik Referatu
Ewa Ostrowska
 
94/ 35 14 187
Inspektor ds. planowania przestrzennego
Monika Rozwód
 
94/ 35 14 187
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
Wiesława Świecka  
94/ 35 14 188
Podinspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami
Aleksandra Sołtys
 
 
94/ 35 14 188
Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska
Kinga Kurkowska
 
94/ 35 14 188
 
Stanowiska Samodzielne
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Honorata Gołębiowska
 

94/ 35 14 038
Radca Prawny
Marta Thiele-Staszewska
 
94/ 35 14 166
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności
Stefan Jagiełowicz
 
94/ 35 14 186
Inspektor ds. ewidencji. działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień,
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Jolanta Waligóra
 
94/ 35 14 178
KLUB „UśMIECH"
94/ 35 15 524