X

LOK - strzelnica

Liga Ochrony Kraju
Organizujemy i obsługujemy zawody strzeleckie w ramach integracji społeczeństwa naszej gminy, a w szczególności młodzieży szkolnej, młodzieży przebywającej na koloniach letnich, zimowych, obozach i w ramach "zielonych szkół"...
 

Zarząd Gminny LOK w Ustroniu Morskim działa w oparciu o uchwalony w dniu 25 maja 2001 roku na XII Krajowym Zebraniu Delegatów LOK statut, którego mottem jest art. 11 Konstytucji 3 Maja 1791 r. - "Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych".

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do  umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa, kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. Ponadto współpracuje z organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z: resortami Obrony Narodowej i  Edukacji Narodowej, Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu, jednostkami wojskowymi i kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa.

Organizacja LOK na terenie Gminy Ustronie Morskie działa od 1982 r. Na Konferencji Gminnej LOK wybrano:

Zarząd Gminny w składzie:

 • prezes - Krzysztof FELIKSZOWSKI
 • sekretarz - Stefan JAGIEŁOWICZ
 • skarbnik - Jan TOMOŃ

Członkowie zarządu

 • Lechosław GRZYWNOWICZ
 • Marek IWAŃCZUK

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • przewodniczący - Lech SZPINETA
 • sekretarz - Bożena ZAWADA
 • członek - Jerzy DANKOWSKI

Począwszy od 2001 roku do chwili obecnej rok rocznie, zgodnie z  kalendarzem imprez sportowo - strzeleckich, organizujemy i obsługujemy zawody strzeleckie w ramach integracji społeczeństwa naszej gminy, a w  szczególności młodzieży szkolnej, młodzieży przebywającej na koloniach letnich, zimowych, obozach i w ramach "zielonych szkół". Dla przykładu w  akcji "LATO - 2004" oraz dla uczczenia świąt rocznicowych w zawodach brało udział 1500 osób. Nadano 300 brązowych odznak sprawności obronnej, wyróżniono również:

 • pucharem - 12 osób
 • nagrodami rzeczowymi - 50 osób
 • dyplomem LOK oraz ZBŻZiOR WP ( Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ) - 790 osób.

Ponadto po każdych zawodach strzeleckich organizowano przysłowiową grochówkę wojskową, bądź pieczenie kiełbasek przy ognisku dla uczestników i przybyłych gości. Od dwóch lat gościmy zawodników z  zaprzyjaźnionych gmin z terenu Polski i Niemiec. Na przestrzeni działalności gminnej LOK od 1982 r. do 2005 r. za zaangażowaną postawę, medalami LOK wyróżniliśmy członków naszej organizacji.