2024-07-08

Zapraszamy do udziału w konkursie "Smaki Regionów"

Kto ma apetyt na Pomorze Zachodnie?

Startuje konkurs

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

 

Sztuka kulinarna Pomorza Zachodniego wyróżnia się bogactwem ciekawych receptur i aromatów przywiezionych z różnych stron świata.  Jakie w tym roku produkty zaproponują mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego do jednego z ważniejszych konkursów w kraju „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”?”.

Do 8 sierpnia 2024 r. jest czas na przesłanie zgłoszenia z opisem wytwarzanego lokalnie specjału.

 

Wiedza o regionach na talerzu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” to konkurs z długoletnią tradycją, którego głównym celem jest gromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników.

Organizatorami konkursu są Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego,  Urzędy Marszałkowskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Partnerem konkursu jest Związek Województw RP.

 

Konkurs jest ogromną skarbnicą wiedzy o regionach opowiedzianą przepisami i smakami przywiezionymi z różnych stron świata. Dzięki państwa zgłoszeniom co roku odkrywamy bogactwo kulinarne Pomorza Zachodniego. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i promowania tego, co lokalne, wytwarzane tradycyjnymi i rzemieślniczymi metodami, często w małej skali, ale z ogromnym zaangażowaniem i pasją mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” ma ugruntowaną pozycję i zdobył miano kompleksowego przedsięwzięcia dokumentującego i promującego regionalne i lokalne produkty żywnościowe. Jak pokazuje praktyka, często zgłoszenie do konkursu jest pierwszym etapem do uzyskania wpisu na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w skali europejskiej do zdobycia takich certyfikatów jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne.

 

Kiedy poznamy zwycięzców?

Finał wojewódzkiej części konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” odbędzie się 31 sierpnia 2024 r. w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

Komisja konkursu, po ocenie i degustacji zaprezentowanych podczas finału wojewódzkiego produktów przyzna: po jednej nagrodzie głównej w każdej podkategorii oraz wyróżnienia (po 2 produkty w każdej kategorii).

 

„Perła” w kulinarnym zasięgu

Podczas wojewódzkiego finału przyznawane będą nominacje do prestiżowej nagrody kulinarnej „Perła”. O taką nominację mogą ubiegać się produkty, które otrzymały nagrodę lub wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu.

Produkty, które otrzymają „Perłę” reprezentować będą Pomorze Zachodnie podczas ogólnopolskiego finału konkursu, który odbędzie się 28 września 2024 r. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

 

 

Nabór zgłoszeń do 8 sierpnia 2024r.

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres:

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice,  z dopiskiem: konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

lub

 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: row@zodr.pl

 

Dokumentacja konkursowa  oraz dane kontaktowe dostępne są po wejściu na poniższe strony internetowe:

 

https://zodr.pl/zinet/konkurs-pn-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-2024/

 

https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/kto-ma-apetyt-na-pomorze-zachodnie-startuje-konkurs-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow

 

Czytaj także: