2024-05-15

Nie podrzucaj śmieci, bo zapłacisz karę!

DRODZY MIESZKAŃCY !

Wójt Gminy Ustronie Morskie pragnie przypomnieć, iż wyrzucanie odpadów w miejscach nie przeznaczonych zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń wskazującym - „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”

W związku z licznymi podrzutami odpadów drodzy mieszkańcy przypominamy:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz domków letniskowych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez właścicieli nieruchomości mają obowiązek podpisać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Gminą Ustronie Morskie – więcej informacji można uzyskać w tyt. Urzędzie pok. 15 lub pod nr tel. 34 95 14 181.

Właściciele w/w nieruchomości mogą oddawać odpady, które nie są odbierane sprzed posesji na PSZOK, który jest zlokalizowany na ul. Kołobrzeskiej 1b.

DRODZY PRZEDSIĘBIORCY !

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Ustronie Morskie są zobowiązani do podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie na odbiór odpadów z terenu Gminy Ustronie Morskie. Gmina posiada
3 firmy, które mają zezwolenie:

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w  Kołobrzegu

6 Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg

94 35 33 249

667 814 138

2

„Jod-Kar” Zdisław Jodko

Krzywopłoty 18
78-230 Karlino

535 613 800

3

Ekosan Sp. Z O.O.

Chałupy 13b 76-024 Świeszyno

571 309 499

Przedsiębiorco pamiętaj, iż obowiązuje segregacja odpadów. Umowa z wykonawcą musi być podpisana na 5 frakcji:

- odpady pozostałe po segregacji

- odpady ulegające biodegradacji

- plastik i tworzywa sztuczne

- papier

- szkło

Pamiętaj – umowa powinna zostać podpisana najpóźniej w dniu otworzenia punktu.

 

Umowę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ustronie Morskie pok. 15 lub na adres mailowy – odpady@ustronie-morskie.pl

Czytaj także: