2024-05-07

Wójt Grzegorz Czachorowski złożył ślubowanie i objął urząd

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie ślubowanie złożył nowy wójt Grzegorz Czachorowski. Uroczystość poprowadził radny-senior Andrzej Pilarski, a w uroczystości wziął udział kołobrzeski Starosta Mirosław Tessikowski. 

Zanim jednak nowy włodarz gminy mógł oficjalnie przejąć władzę i odebrać gratulacje, upłynęło sporo czasu. Radni potrzebowali bowiem aż siedmiu prób, by wybrać przewodniczącego rady. W związku z tym, że skład rady liczy obecnie 14 radnych, głosy dzieliły się po równo na dwóch przedstawionych kandydatów: Krzysztofa Grzywnowicza i Andrzeja Basaraba.  Dopiero przy ostatnim podejściu i zmianie jednego z kandydatów (A. Basaraba zastąpił Tomasz Stanisławczyk radni większością głosów zdecydowali, że pracami rady będzie kierował, podobnie jak w poprzedniej kadencji Krzysztof Grzywnowicz. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Andrzej Staszak.

Skład Rady Gminy Ustronie Morskie:

Przewodniczący: Krzysztof Grzywnowicz

Wiceprzewodniczący : Andrzej Staszak

Radny Andrzej Basarab

Radny Przemysław Cap - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Urszula Czachorowska

Radna Jolanta Dąbrowska

Radna Karina Kochańska-Mazurkiewicz-przewodnicząca Komisji Publicznej

Radna Urszula Kraska-Śmilgiewicz - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Radny Dariusz Myszkier

Radny Andrzej Pilarski - przewodniczący Komisji Komunalnej

Radny Tomasz Stanisławczyk

Radny Denis Tomala - przewodniczący Komisji Budżetu 

Radny Krzysztof Szydłowski

Radny Roman Żołnierczuk 

Całą sesję można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=yBlgns74K9w

 

Czytaj także: