2024-02-07

Nabór wniosków o stypendium sportowe lub nagrodę 2024

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska zaprasza mieszkańców gminy do składania wniosków o stypendium sportowe dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wraz z wnioskiem o stypendium lub nagrodę należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie wyniki uzyskane w roku 2023.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe znajdą Państwo w Uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie nr V/29/2019 z dnia 24.01.2019 r. (Dz.U.Woj. Zach. Z dnia 12.02.2019 r. poz. 941).

Wnioski sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki do niniejszej uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 2 w godzinach pracy urzędu.

Termin składania wniosków mija 29 lutego 2024 r.

Informacje szczegółowe udzielamy pod numerem tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl  

Treść uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie nr V/29/2019 z dnia 24.01.2019 r.  tutaj

Druk wniosku o stypendium sportowe tutaj

Druk wniosku o nagrodę finansową lub rzeczową tutaj

Czytaj także: