2023-09-25

Usuwamy niebezpieczny azbest

 

Gmina Ustronie Morskie informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową w wysokości 1.879,20 zł. na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie”, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Planowany koszt zadania wynosi 8.845,20 złotych.

Okres realizacji zaplanowano od 01.07.2023 do 30.09.2023r.

 

Przeznaczone na ten cel środki finansowe wraz z przyznaną dotacją pozwolą na usunięcie i unieszkodliwienie 8,64 Mg wyrobów i materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na 5 nieruchomościach (zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców).

 

Czytaj także: