2023-09-18

KGW z Ustronia Morskiego z nagrodą

Wspierają przedsiębiorczość kobiet, rozwijają kulturę ludową oraz prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Takie ważne zadania realizują Koła Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego. W ubiegły weekend, podczas wojewódzkich dożynek w Przelewicach, odbyło się wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. Wśrod wyrożnionych jest Koło Gospodyń Wiejskich z Ustronia Morskiego. 

– Wielowymiarowa działalność kół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniła się do zachowania polskich tradycji, co pozwala nieprzerwalnie przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom. Gratuluję tegorocznym zwycięzcom i wyróżnionym – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który podczas Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach wręczył zwycięzcom nagrody.

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego było przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 roku. Dotyczyły one takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

KGW z Ustronia Morskiego otrzymało nagrodę finansową w kwocie 10 tys. zł. 

Czytaj także: