Czyste Powietrze

Dane dotyczące realizacji programu ,,Czyste powietrze’’ na terenie Gminy Ustronie Morskie - stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 33 szt.

Liczba zawartych umów wynosi 24 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wynosi 15 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji : 191 321,38 zł.

 

 

Ulotka...

 

Broszura...