Czyste Powietrze

Dane dotyczące realizacji programu ,,Czyste powietrze’’ na terenie Gminy Ustronie Morskie - stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 30 szt.

Liczba zawartych umów wynosi 22 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wynosi 13 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji : 165 171,38 zł.

 

Ulotka...

 

Broszura...