Czyste Powietrze

 

Dane dotyczące realizacji programu ,,Czyste powietrze’’ na terenie Gminy Ustronie Morskie - stan na dzień 30.06.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 59 szt.

Liczba zawartych umów wynosi 35 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wynosi 17 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji :  399 623, 13 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka...

 

Broszura...