2023-03-17

Prace porządkowe w parku nadmorskim

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zrealizował prace porządkowe w parku nadmorskim przy budowanym amfiteatrze. Zakresem prac porządkowych objęty został również teren pomiędzy ul. Spokojną a ul. Graniczną w Ustroniu Morskim. Powyższe prace polegały na koszeniu odrostów traw, zbieraniu połamanych gałęzi, uprzątnięciu wywrotów drzew, pielęgnacji drzew, przycięciu zwisających gałęzi nad ścieżkami pieszo-jezdnymi. Obszar objęty pracami porządkowymi to ok. 4 ha.

Czytaj także: