2023-03-16

LXI Sesja Rady Gminy

23 marca 2023 roku (czwartek) odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, początek obrad o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.


Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z:
1. LIX Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 stycznia 2023r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
4. Głos mieszkańców. Przedstawienie projektów uchwał:


5.
Druk nr 1 –w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na pokrycie wydatków związanych z wykupami gruntów dla realizacji zadania pn.”Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz rozbudową drogi powiatowej polegającą na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka”.-dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 2- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 3- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033- dyskusja, podjęcie uchwały
Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 8 –w sprawie wyrażenia na oddanie nieruchomości w dzierżawę – dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 9 –w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja podjęcie uchwały.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: