2023-03-10

VIII Europejski Kongres Samorządów z udziałem Wójt Bernadety Borkowskiej

Od 6 do 7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego. Wśród przedstawicieli samorządów znalazła się między innymi Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Podczas pierwszego dnia Kongresu eksperci:
• Krzysztof Księżopolski, Adiunkt, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
• Grzegorz Maśloch, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
• Rafał Czaja, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego

brali udział w dyskusjach panelowych i warsztatach poświęconych społecznościom energetycznym i ich możliwemu wpływowi na rozwój lokalnego rynku energii oraz mechanizmowi białych certyfikatów.

Drugiego dnia eksperci wzięli udział w panelu PISE - partnera instytucjonalnego Europejskiego Kongresu Samorządów. Podczas dyskusji omawiano kluczowe elementy dotyczące rozwoju spółdzielni energetycznych z uwzględnieniem elementów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Bernadeta Borkowska - Wójt Gminy Ustronie Morskie podkreśliła, że gmina, posiadając własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW, produkującą obecnie energię na potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego, już niedługo dzięki wprowadzonemu modelowi spółdzielni (rozporządzenie z marca 2022 r.), będzie wykorzystywać energię na potrzeby społeczności lokalnej. Pani Wójt podkreślała silne zaangażowanie mieszkańców w procesie tworzenia lokalnej spółdzielni już od etapu zaangażowania mieszkańców (młodzież) w konkursie na nazwę spółdzielni.

Przemysław Kubicki - Sekretarz gminy Błonie, wskazując na rolę gmin jako lokalnego lidera, podkreślił również, że gmina, z uwagi na swą specyfikę (logistyczna stolica polski), rzeczywiście potrzebuje oprzeć się o własne źródła OŹE. Dlatego też model spółdzielni energetycznej jawi się jako rozwiązanie optymalne.

W obu wypowiedziach przedstawicieli JST przewijało się podejście, aby na obecnym etapie rozwoju spółdzielni energetycznej to gmina i jej jednostki stworzyła spółdzielnię, aby nauczyć się i jeszcze lepiej zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Na kolejnych etapach rozważane byłoby wiec rozszerzenie spółdzielni o innych członków, w tym prywatnych.

Czytaj także: