2023-03-10

Nowa droga i ścieżka rowerowa

Już niedługo mieszkańcy naszej Gminy będą mogli cieszyć się i korzystać z nowej drogi i ścieżki rowerowej.
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka". Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na przełom maja i czerwca 2023 roku.


Dodatkowo trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022 Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustroniu Morskim i droga w m. Kukinka) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324 Z (w m. Kukinka).


Łączna wartość obu tych zadań to kwota ponad 16 milionów złotych.


Zadania dofinansowane są środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzeska - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj także: