2023-01-19

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

POSIEDZENIE KOMISJI PUBLICZNEJ 

Termin: 24.01.2023r. (wtorek) – 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna

Tematyka:

  1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI 

Termin: 25.01.2023 r. ( środa) – 12:00

Miejsce: Sala konferencyjna

Tematyka:

  1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie skargi na nie udzielenia odpowiedzi na złożone pismo z dnia 6 grudnia 2022 roku.
  3. Rozpatrzenie pisma mieszkańców działek położonych w obrębie ewidencyjnym Sianożęty.
  4. Rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w Koszalinie.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: