X
2022-11-22

Modernizacja drogi w miejscowości Kukinka

Zakończyła się inwestycja w ramach, której wykonana została modernizacja drogi gminnej na odcinku około 130mb w miejscowości Kukinka (osada Malechowo) prowadzącej do zabudowań jednorodzinnych i zagrodowych. Zaplanowane działania objęły: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni szutrowej, ułożenie podbudowy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni, ułożenie płyt drogowych betonowych z odzysku, uzupełnienie poboczy kruszywem. W ramach zadania oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne, które zrealizowane zostały jako praca własna mieszkańców. Droga w Kukince znajdowała się w kiepskim stanie technicznym, występowały na niej liczne nierówności i lokalne zagłębienia. Najgorzej sytuacja ta wyglądała w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy na drodze zalegały bardzo duże ilości wód opadowych znacznie utrudniające ruch samochodowy oraz uniemożliwiające ruch pieszych. Gmina Ustronie Morskie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 złotych.

Czytaj także: