2022-11-22

Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gwiździe

Zakończyło się zadanie polegające na wykonaniu modernizacji instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwiździe.  W ramach inwestycji zrealizowano: przyłącze gazowe do budynku wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, dostawę i montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego, ułożenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze świetlicy wiejskiej, montaż grzejników płytowych. Ponadto projekt zakładał, że część prac zrealizowany został jako wkład własny pracy mieszkańców. Były to: prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni niezbędne do wykonania przyłącza gazowego do świetlicy oraz prace odtworzeniowe okładzin ściennych i podłogowych uszkodzonych w wyniku przebić przez ściany i podłogi podczas układania instalacji wewnętrznych. Gmina Ustronie Morskie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 złotych.

Czytaj także: