2022-11-18

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI 

Termin: 22.11.2022 r. (wtorek) – 09:00

Miejsce: Sala konferencyjna

Tematyka:

 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podniesienia diety sołeckiej.
 3. Rozpatrzenie skargi na decyzję podjętą przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.
 4. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

Termin:  22.11.2022r. (wtorek) – 10:30

Miejsce: Sala konferencyjna

Tematyka:

 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z „Kontrola problemowa dotycząca kształtowania się wysokości wynagrodzeń pracowników GOPS i GOSIR w latach 2018-2021
  w Gminie Ustronie Morskie.”
 3. Zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 4. Ustalenie planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ 

Termin: 25.11.2022r.(piątek) – 08:15

Miejsce: Sala konferencyjna

Tematyka:

 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ‘Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2025”.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: