2022-10-06

Koniec trzeciego etapu usuwania Barszczu Sosnowskiego

Gmina Ustronie Morskie informuje, że zakończono trzeci etap usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu 14 działek o łącznej powierzchni 1,913 ha.

Na ten cel w roku bieżącym Gmina uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 10.071,94 zł.

Okres realizacji zadania zaplanowany był do 30.09.2022 r.

Przyznana dotacja pozwoliła na usunięcie barszczu z terenu działek, których właściciele złożyli wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2022 r.

Jednocześnie zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Gminy w zakresie wszczęcia procedury naboru wniosków w roku kolejnym. Nabór wniosków przez Gminę poprzedzony zostanie uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie likwidacji barszczu Sosnowskiego przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2023.

 

Czytaj także: