X
2022-06-23

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Bernadety Borkowskiej

Bardzo dziękuję Radnym Rady Gminy Ustronie Morskie za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu 2021. Głosowanie radnych odbyło się dziś podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie.

Dziękuję wszystkim moim pracownikom za rzetelną pracę i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Wynik głosowania:

wotum zaufania:

  • 13 radnych za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu

absolutorium:

  • 14 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu

 

Czytaj także: