X
2022-06-13

Posiedzenie Komisji Komunalnej

Termin: 13.06.2022r. (poniedziałek) – 08:30

Miejsce: sala konferencyjna

Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A

Tematyka:

  1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie stanu dróg powiatowych i krajowych położonych na terenie  Gminy Ustronie Morskie  oraz planowanych inwestycji w roku bieżącym i 2023.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2021r. w zakresie działania komisji komunalnej.
  4. Opinia w sprawie wniosku o ustanowienie pomnika przyrody.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: