X
2022-05-16

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

Zapraszamy na posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie.

Komisja Publiczna, 18 maja godz. 13:45

Porządek obrad

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie planu pracy na rzecz działalności kulturalnej na terenie Gminy Ustronie Morskie.

3. Informacja Dyrektora Biblioteki z działalności na rzecz popularyzacji kulturowej na terenie Gminy ustronie Morskie.

4. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Rewizyjna, 19 maja godz. 09:00

Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A

Porządek obrad

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum

2. Kontrola wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2021.

3. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: