2022-05-04

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty

19.05.2022 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13

Wspólnie stwórzmy Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia: na stan dróg, obiektów publicznych środowiska oraz na przyjęte rozwiązania w zakresie problemów społecznych to zapraszamy na warsztaty w dniu 19.05.2022 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13.

Dyskusje będą prowadzone w godzinach 10.00 – 14.00 i przebiegną równolegle w trzech podzespołach do spraw: gospodarki, społecznych, przestrzenni, środowiska i infrastruktury.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki  działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze.

Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać pod adresem kkbof@respublic.pl lub pod numerem telefonu 781 068 570. Należy również wypełnić poniższy formularz:

https://respublic.limesurvey.net/234124?lang=pl

Wśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.

Czytaj także: