X
2022-05-04

Umowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana

W środę w Koszalinie Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina otrzymała wsparcie na łączną kwotę niemal pięciu i pół miliona złotych.                                                                                                 

Zadanie na, które otrzymaliśmy dofinansowanie to "Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka". Koszt całości wyniesie ponad 10 milionów złotych. Inwestycja odbywać się będzie w ciągu drogi gminnej publicznej od skrzyżowania z drogami gminnymi na Gwizd i Grąbnice tj. do skrzyżowania z drogą w Kukince oraz drogi gminnej w Kukince na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ku Słońcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3324Z tworzących łącznie spójną całość. Projektowany układ drogowy w znaczący sposób prowadzić będzie do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie Ustronie Morskie oraz do rozwiązania istniejących aktualnie problemów komunikacyjnych związanych ze zbyt dużym natężeniem ruchu na drodze powiatowej.

Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość utrudnień drogowych (korki głównie na drodze powiatowej w okolicy skrzyżowania z drogą krajową), jakie notorycznie mają miejsce w sezonie letnim, powstanie alternatywnej trasy dojazdu do centrum Ustronia Morskie poprzez projektowane drogi będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla odciążenia układu komunikacyjnego, ale również dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerzystów i pieszych.

Czytaj także: