Polski Ład

5 milionów złotych dofinansowania!

Gmina Ustronie Morskie otrzyma 5 000 000,00 zł dofinansowania na budowę drogi dla rowerów na odcinku Kukinia - Rusowo.

W czwartek poznaliśmy wyniki naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja III – PGR listę ogłosił premier Mateusz Morawiecki wspólnie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Pawłem Szefernakerem.

Zadanie dotyczy budowy ok. 3 km drogi dla rowerów na odcinku Kukinia – Rusowo. Przebieg drogi rowerowej planowany jest wzdłuż drogi powiatowej nr 3327 Z na odcinku od Kukini do skrzyżowania w m. Rusowo. Ścieżka wykonana zostanie częściowo z nawierzchni bitumicznej, a częściowo z kostki brukowej o szerokości min. 2 m. Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dla inwestycji, więc jest w pełni przygotowana do jej realizacji.

Ścieżka rowerowa połączy bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym dwie miejscowości, między którymi obecnie odbywa się jedynie ruch drogowy, dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Prace powinny zakończyć się w 2023 roku.

Przewidywana wartość Inwestycji: 5.150.000,00 złotych

Deklarowana kwota udziału własnego: 150.000,00 złotych

Inwestycja uzupełni powstającą w najbliższym roku sieć pozostałych ścieżek rowerowych przez Kukinię, Kukinkę w kierunku Ustronia Morskiego i Dygowa.  Pozostałe ww. odcinki są realizowane przy dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-20 w ramach ZIT KKBOF.

Prawie 10 milionów z Programu Inwestycji Strategicznych

Znamy już wyniki II odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Komisja ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zatwierdziła do dofinansowania projekt budowy kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Ustroniu Morskim. Gmina Ustronie Morskie na ten cel otrzymała dotację w wysokości 9 775 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych poprzez zapewnienie mieszkańcom wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej.

Projekt zakłada budowę kompleksu przedszkolno – żłobkowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, ciągami pieszymi, dużym parkingiem z miejscami postojowymi dla aut osobowych, autokaru czy osób z niepełnosprawnościami. Budynek parterowy o łącznej powierzchni zabudowy około 2300 m2 składać się będzie z części przedszkolnej i żłobkowej. W kompleksie powstanie m. in. 6 sal dydaktycznych przedszkolnych i 2 sale dydaktyczne żłobkowe, sala indywidualnego nauczania, z możliwością podziału na mniejsze salki, pokój nauczycielski, sala terapeutyczna, sala gimnastyczna, łazienki, toaleta dla os. z niepełnosprawnościami, szatnia, magazyn, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Ponadto w budynku zlokalizowany będzie blok kuchenny oraz jadalnia. Utworzonych zostanie 150 miejsc przedszkolnych oraz 40 miejsc dla dzieci do lat 3 (żłobek).

Budowa ma ważny wymiar społeczny. Celem inwestycji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu dziecka, przygotowywanie dziecka do nauki w szkole. Dzieci chodzące do przedszkola i żłobka mają więcej szans osiągnąć sukces szkolny, a tym samym osiągnąć sukces w życiu dorosłym - podkreśla Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska.

Jestem bardzo szczęśliwa z otrzymanej dotacji, dodaje Wójt, projekt przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy w kontekście możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Przedszkole ze żłobkiem jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin posiadających dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Umożliwia oddanie dzieci do dwóch placówek w jednym miejscu.

Efektem projektu będą także nowe miejsca pracy. W ramach inwestycji przewidziane zostało zastosowanie odnawialnych źródeł energii dzięki czemu wpłynie ona na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego, a także niższe koszty eksploatacji budynku.

Prace budowlane powinny ruszyć na przełomie roku.