X
2022-01-10

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze"

Wójt Gminy Ustronie Morskie przypomina, iż w Urzędzie Gminy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie nastąpi ich ocena merytoryczna.

W każdy poniedziałek w godz. od 15.30 do 18.30 w Punkcie czeka na Państwa pracownik, który udzieli wszelkich informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”. Zwracamy się prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

tel.   94 35 15 597    

e-mail: powietrze@ustronie-morskie.pl

Pod powyższym nr tel. uzyskacie Państwo niezbędne informacje, codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00.    

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Ustronie Morskie.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze dostępnymi na stronie: czyste powietrze.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie!

Konto Beneficjenta należy założyć https://wnioski.wfos.szczecin.pl/ – jeśli masz problem – chętnie pomożemy!

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Mamy nadzieję, że utworzony punkt zachęci Państwa do skorzystania z programu „Czyste Powietrze” oraz wspólnie będziemy dążyć do poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Dodatkowe informacje na temat programu "Czyste powietrze” można uzyskać pod adresem:

#CzystePowietrze, #StopSmog #CiepłeMieszkanie

 

 

Czytaj także: