X
2021-11-26

Dofinansowanie z programu Cyfrowa Gmina

Zastępca Wójta Gminy Ustronie Morskie Sylwia Halama odebrała symboliczny czek na kwotę 100 000 złotych, dotyczący dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina na cyfryzację Urzędu Gminy. Wniosek Gminy Ustronie Morskie został pozytywnie rozpatrzony. Środki pozyskane zostaną wykorzystane na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz na edukację cyfrową urzędników. Realizacja projektu nastąpi w roku 2022.

W ramach zakupów zaplanowane są stacje robocze, serwer, projektor czy utworzenie nowej strony www. 

Pandemia COVID-19 spowodowała, że w Gminie Ustronie Morskie wzrosło zapotrzebowanie na realizację usług publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na niewystarczające zasoby techniczne oraz dodatkowe ograniczenia i wymogi sanitarne konieczna jest poprawa dostępności cyfrowej urzędu, a więc poprawa w zakresie infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz poszerzenie kompetencji pracowników, co staje się niezbędne do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Aby zapewnić możliwość bezpiecznej pracy zdalnej, Gmina Ustronie Morskie planuje doposażyć serwerownię. Zakup serwera umożliwi wszystkim pracownikom możliwość kontaktu z klientami urzędu oraz współpracownikami niezależnie od miejsca przebywania każdego z nich.

By usprawnić komunikację z klientami oraz stworzyć bezpieczną przestrzeń do odbywania przez pracowników e-szkoleń jak również do prowadzenia sesji Rady Gminy w trybie hybrydowym t.j. w większości zdalnie, niezbędny jest zakup nowego projektora. Wykonanie nowej strony WWW Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej zwiększy dostępność mieszkańców do informacji sektora publicznego, stanie się narzędziem do komunikowania się z klientami Urzędu Gminy.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na Obywatela, w szczególności mieszkańca Gminy Ustronie Morskie, pozytywnie wpłyną na pojawiające się w stanie obecnym problemy z e-kontaktem z klientem czy też dostępnością usług publicznych, a także przyczynią się do zwiększenia ich ogólnej efektywności w warunkach kryzysu spowodowanego Pandemią COVID-19.

 

Czytaj także: