X
2021-11-23

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

Przedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie w najbliższych dniach.

Komisja skarg, wniosków i petycji XIX posiedzenie w dniu 24 listopada 2021, godz. 14:00 - Sala konferencyjna

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Gminy Ustronie Morskie.

3. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Rewizyjna XVII Posiedzenie w dniu 25 listopada 2021, godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r.

3. Kontrola problemowa Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim z zakresu gospodarki odpadami w latach 2019-2020 –kontynuacja.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Transmisje z obrad można oglądać na kanale Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A

Czytaj także: