X
2021-10-12

"Granty PPGR”

Informujemy, że Gmina Ustronie Morskie przystępuje do PROGRAMU Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (laptopy) dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y.


Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
WAŻNE: należy spełniać wszystkie 3 warunki dostępowe wymienione w oświadczeniu w punktach (2a, 2b, 2c) –niespełnianie wszystkich warunków powoduje brak możliwości zakwalifikowania w ramach konkursu grantowego.

 

Termin składania oświadczeń upływa 29 października 2021 r. o godz. 15.30


W przypadku uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim: Oświadczenia należy pobrać i złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w godzinach 8:00-15:30.


W przypadku dzieci/młodzieży: która uczy się poza terenem Gminy Ustronie Morskie, ale spełnia pozostałe warunki i kwalifikuje się do bycia objętym pomocą grantową, oświadczenia można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji pod nr tel. 517751081 lub na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Pliki do pobrania:
- Oświadczenie dla rodzica;
- Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
- Klauzula informacyjna;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Czytaj także: