Dotacja w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska podpisała 2 czerwca umowę przyznającą wsparcie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisywała członek zarządu Anna Bańkowska.

Gmina Ustronie Morskie, dzięki środkom z budżetu województwa w wysokości ok. 290 tys. zł, przebuduje 0,75 km odcinek drogi w miejscowości Kukinka. Droga zrobiona będzie z płyt żelbetonowych z utwardzonymi poboczami. Wykonane zostaną także cztery mijanki. Całkowity koszt inwestycji to ok. 560 tys. zł.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2021 rok to ponad 10 mln zł.

Lista rankingowa dróg dojazdowych na rok 2021 dostępna jest na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.