Umowa na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Sianożętach

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska podpisała 15 czerwca umowę na modernizację i doposażenie bazy sportowej w Sianożętach. Ze strony Samorządu Województwa zachodniopomorskiego umowę podpisywała członek zarządu Anna Bańkowska.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty”, objęte zostało dofinansowaniem z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2021 r. Całość inwestycji to koszt na poziomie około 43 000 złotych. Prace rozpoczną się w drugiej połowie roku i powinny zakończyć się do października 2021 r.

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie uatrakcyjnienie istniejącej przy ul. Kwiatowej bazy sportowej. Fundusze zostaną przeznaczone głównie na zakup i montaż piłkochwytów oraz bramek do piłki nożnej. Dodatkowo planuje się zakup oraz montaż ogrodzenia panelowego, co znacząco wpłynie na jakość oraz funkcjonalność boiska. Po wykonaniu planowanych prac obiekt pozostanie ogólnodostępny dla mieszkańców miejscowości Sianożęty oraz wszystkich zainteresowanych.