Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W Koszalinie Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie przeznaczone będzie na przebudowę ulicy Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim. Koszt tej inwestycji będzie wynosił niespełna dwa miliony złotych, a 50% kwoty pochodzić będzie z RFRD.

Wicewojewoda Marek Subocz zaznaczył, że w ramach funduszu samorządy z naszego regionu otrzymały już ponad 105 milionów złotych: - Wyremontowane drogi poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwiają komunikację z mniejszych miejscowości do miast, gdzie są urzędy, szkoły, kina czy teatry.

W Ustroniu Morskim w ramach tego zadania gruntownie przebudowany zostanie odcinek 660mb drogi. Istniejąca droga szutrowa, częściowo utwardzona płytami, uzyska nową nawierzchnię asfaltową. Na całym odcinku powstaną chodniki z kostki betonowej, wykonane zostaną nowe wjazdy do posesji, ułożone zostaną również sieci: kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociągowa. Ponadto projekt obejmuje wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słonecznej oraz oświetlenia na całym odcinku.

Prace związane z przebudową rozpoczną się w tym roku, a całość inwestycji ukończona zostanie do maja 2022 roku.

W ramach naboru wniosków na 2021 rok lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje 59 nowych zadań, w tym 18 zadań powiatowych i 41 zadań gminnych. Województwo zachodniopomorskie otrzymało 105 447 998,91 zł.