Granty Sołeckie

„Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo” oraz „Zagospodarowanie ul.Różanej w Sianożętach” to dwa granty sołeckie, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Uzyskały one wsparcie ze środków marszałkowskich z „Grantów sołeckich 2021”.

14 lipca Umowy przyznające wsparcie podpisali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz i Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska, Skarbnik Gminy Elżbieta Macek wraz z Sołtys Rusowa Sylwią Pluta i Sołtysem Sianożąt Marianem Bedusem.  Wartość udzielonych dotacji dla każdego zadania wynosi po 10.000 zł.

Ponadto Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zwiedził Park podworski w Rusowie oraz Kościół Parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Rusowie.

Wyniki konkursu - Granty Sołeckie 2021

Gmina Ustronie Morskie otrzyma 20 000 złotych w ramach konkursu "Granty Sołeckie 2021". W czwartek wyniki i listę laureatów ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na realizację projektów:

  1. Rusowo - Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo;
  2. Sianożęty - Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach.

W ramach pierwszego zadania zostanie zagospodarowany teren zlokalizowany na terenie Parku podworskiego w Rusowie. 

Na terenie parku planuje się utworzenie otwartej przestrzeni przeznaczonej dla integracji mieszkańców, odpoczynku oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Projekt obejmuje utworzenie miejsc odpoczynku (ławki, mała infrastruktura rekreacyjna), miejsca integracji (miejsce piknikowe) oraz postawienie małej infrastruktury w postaci tablic informacyjnych (dydaktycznych).

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót:

- uprzątnięcie terenu,

- montaż następujących urządzeń:

  •  wiata (altana);
  •  3 komplety biesiadne (stół i dwie ławki);
  •  2 tablice dydaktyczne;

- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.

Powstały teren służyć będzie jako miejsce odpoczynku i rekreacji zarówno dla najmłodszych mieszkańców jak i dla dorosłych. Ponadto, jego powstanie ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.

W Sianożętach projekt ma na celu zagospodarowanie ul. Różanej stanowiącej połączenie południowej części sołectwa Sianożęty z jego centralną częścią. W ramach zadania planowane jest oczyszczenie nawierzchni z płyt drogowych, oczyszczenie rowów przydrożnych, które to działania zostały już w części zrealizowane jako praca własna mieszkańców z udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Ponadto, w ramach przyznanego grantu, zamontowane zostaną 4 lampy drogowe solarne oraz 4 ławeczki drewniane z oparciem. Realizacja tej części zadania planowana jest na sezon letni.

Wyniki konkursu: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/sites/default/files/wyniki_konkursu_granty_soleckie_2021.pdf