X
2021-07-20

XXXVIII Sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim

W czwartek 22 lipca o godz. 09:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim.
Posiedzenie będzie dostępne na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A

Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie projektów uchwał

a) Druk nr 1 - uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok – dyskusja, podjęcie uchwały.

b) Druk nr 2 - w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 – 2030 – dyskusja, podjęcie uchwały,

c) Druk nr 3 – uchwała w sprawie zmiany uchwały NR XXV/201/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021- dyskusja, podjęcie uchwały.

4. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: