X
2021-09-14

NOWY OBOWIĄZEK DOTYCZĄCY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Od 1 lipca 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  • Właściciel/zarządcy budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed dniem rozpoczęcia składania deklaracji ma 12 miesięcy na jej złożenie.
  • W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
  • Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
  • W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Elektroniczna deklaracja: https://zone.gunb.gov.pl/...

Więcej na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq?fbclid=IwAR1MpmO--yOnsaq7s8DuBtZkFbBm7E9V7f556YqnGqptB0VzQhMYNJh82bM

Pracownik w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie odpowiedzialny merytorycznie za przyjmowanie deklaracji: Katarzyna Kosowska - tel. 94/35-14-180, k.kosowska@ustronie-morskie.pl

Czytaj także: