X
2021-05-14

Sesja Rady Gminy w trybie pilnym

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) zwołana została w trybie pilnym na dzień 18 maja 2021 roku (wtorek) sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 1000.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A/featured

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie projektu uchwały:

Druk nr 1 – projekt - uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2021.– dyskusja, podjęcie uchwały,

5. Zamknięcie sesji

Czytaj także: