X
2021-05-12

Kolejna edycja „DZIAŁAJ LOKALNIE” wraz ze szkoleniem

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty do 6.000 zł, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
• przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się 4.06.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z:
regulaminem konkursu Działaj Lokalnie (pula środków 55.000 zł),

• formularzem wniosku dostępnym w generatorze:  www.system.dzialajlokalnie.pl

Na wszelkie Państwa pytania z radością odpowie Marta Czerwińska (tel. 534 348 396, marta.czerwinska@ndsfund.org) oraz Urszula Sadłowska (tel. 534 347 142, urszula.sadlowska@ndsfund.org

 

 

Fundacja Nauka dla Środowiska serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w szkoleniu, które przybliży zasady przygotowania wniosku w ramach tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Odbędzie się ono 20.05.2021 o godzinie 12:00 na platformie Zoom. 

Link do zgłoszenia na szkolenie:

http://bityl.pl/FsYFE

Czytaj także: