X
2021-05-11

Pojemniki na odpady

Szanowni Mieszkańcy prosimy, aby osoby posiadające pojemniki oznakowane i należące do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., nie wrzucały odpadów do innych pojemników należących do firmy Jod-kar.

Czytaj także: